Läs om mitt fiske

Hej alla fiskevänner!
Nuförtiden skriver jag väldigt sällan på den sidan utan jag hänvisar till rapalaproguide.se där jag skriver om mitt fiske

2009-11-27

Ta dig tid att läsa dettaDÄRFÖR FÖRSVINNER LAXEN I VÄNERN OCH VÄTTERN

Laxfisket i Vänern och Vättern är i dagsläget hotat. Minskade utsättningar i kombination med hög dödlighet på utsatt smolt är främsta orsaken. Myndigheterna har uppmärksammat problemet och satt in åtgärder för att komma till rätta med utsättningsfiskens dåliga kvalité. Återstår att se hur långt den åtgärden räcker för det hotade laxfisket.

Det var i slutet av 1980-talet som utsättningarna av smålaxar i V-sjöarna tog fart på allvar, detta samtidigt som det moderna trollingfisket började få krokfäste i Sverige. Trots att båtarna, elektroniken och fiskegrejorna på den tiden inte kan jämföras med dagens finstämda trolling-instrument fångades det granna blankfiskar på löpande band. Vänern stod för mängden och lillasyster Vättern levererade de tyngsta. Exempelvis fångades det i december 1990 utanför Granvik, Vättern en trio blanklaxar med vikter över 17 kilo. En rekordfångst som nu snudd 20 år senare fortfarande står i en klass för sig. Bara någon månad efter att "Rambolaxarna" hade släpats iland i Granvik sa dåvarande statsminister Ingvar Carlsson vid ett tal i Jönköping; "Vinterns storfångster av världsrekordstora Gullspångslaxar i Vättern är ett bevis på framgångsrik miljövård och något för turismen att satsa på". Det fanns fler höjdare som vintern 1990 uppmärksammade det makalösa Vätterfisket. Några av fångstbilderna hade råkat hamna på miljövårdsdepartementets kontor i New York, USA. Och svaret lät inte dröja. – "Det gick en chockvåg genom kontoret när vi fick se bilderna på de stora spöfångade Gullspångslaxarna", skrev Les Wedge, chefsbiolog och områdesutvecklare i staten New York i ett svar till Jan Olsson, redaktör för dåvarande Laxfonds Aktuellt. Mr Wedge avslutade brevet med orden; "Vi applåderar era framgångar". På hemmaarenorna Vänern och Vättern applåderades det under hela 1990-talet och en bit in på 2000-talet med anledning av det fantastiska laxfisket. I tävlingssammanhang stod laxfiskeglädjen som allra högst vid Kinnekulleträffen åren 1998-2000 då det totalt de tre åren vägdes in 2 295 Vänerlaxar med totalvikten 9 239 kilo.

UTSÄTTNINGARNA HALVERADE
Säsong 2004 noterade dock några av de som hade varit med sedan den gamla goda tiden, att det inte längre var samma drag i laxfisket. Detta antogs främst bero på att utsättningarna hade sänkts samt att det fanns fler trollare än förr. Under guldåren på 1990-talet sattes det i genomsnitt ut 298 000 smolt/år i Vänern och 40 000 smolt/år i Vättern. 2009 års utsättningssiffror var däremot cirka 165 000 smolt för Vänern och 20 000 smolt i Vättern, alltså sammantaget nästan halverade. Dessutom har dödlighet på utplanterad smolt ökat drastiskt under senare år, vilket är lika med sämre återfångster. En hypotes till ökad dödlighet är att fodret som de odlade laxungarna numera matas med är speciellt framtaget till matfiskodling och inte till sättfisk. Smolten blir helt enkelt för feta för att kvickt kunna ställa om till födosök i frihet. Det görs nu experiment med olika kvalitet på foder, men några resultat är ännu inte redovisade. Ytterligare faktorer som påverkar är de sanitära förhållandena på odlingarna, hantering och transporter, temperaturskillnader mellan odlingsvatten och sjön där fisken sätts ut, valet av utsättningsplatser samt kvalitén och genetiken på moderfiskarna. Resan från romkorn till godkänd lax på kroken är bevisligen komplicerad.

VÄTTERN I FOKUS
I samband med utsättningarna i Vättern våren 2008-2009 har det gjorts kvalitetskontroller av smolten. Resultaten från dessa är allt annat än muntra. Historiskt sett har dock laxutsättningarna i Vättern varit mycket lyckade. Perioden 1982–2002 där 48 000 märkta laxungar ingick visade på hela 18,4 procent återfångst. (Återfångsterna i Vänern har endast legat på låga 5 procent). Av hänsyn till den hotade rödingen i Vättern sänktes 2001 utsättningarna från tidigare 40 000 smolt/år till 31 000. Denna utsättning gick av olika anledningar till botten så av den blev det nästan inga återfångster alls. Detta blev den markerade starten på den nedåtgående återfångstspiralen. 2002-2003 sattes det årligen ut 30 000 smolt och 2004 sänktes utsättningarna ytterligare, till 20 000 laxungar per år, vilket fortfarande gäller.

BURFISKAR
Provfiskare Micko Bergström har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping våren 2008 och 2009 gett sig i kast med att kartlägga hälsoläget på Vättersmolten. Utsättningsplatserna är Starbäck och Klangahamn och mängden smolt som satts ut är 10 000 smolt/år på vardera ställe. Vid varje utsättningstillfälle har Micko flyttat över cirka 100 smålaxar till två speciella observationsburar. Totalt har cirka 400 smolt undersökts. Vid 2008 års undersökning konstaterades 46 procents dödlighet, vilket betyder att de verkliga utsättningssiffrorna blev 10 800 smolt och inte de 20 000 friska som hade beställts. Baserat på tidigare års återfångster (18,4%) skulle det ge 1 987 fångstbara laxar tillbaka. Verklighetens fångstsiffror lär dock bli lägre än så då det finns andra faror för smolten. Skarv i ökande antal är en.

50 PROCENT DÖDLIGHET
Inför 2009 års "burfiske" hade Micko förberett sig än noggrannare för att ge extra seriositet åt undersökningen. Efter att "provfiskarna" håvats från fiskbilen sänktes de ned i ett kar med bedövningsmedel. Smålaxarna hanterades varsamt med latexhandskar som hela tiden hölls fuktiga för att inte slita onödigt på fiskens skyddande slemlager. Fiskarna mättes, vägdes, fenorna kollades noggrant och allt antecknades. Många hade tydliga fenskador. När laxungarna kvicknat till så sjösattes de i kassarna och deras tillstånd kollades därefter regelbundet av under ett par veckors tid. I skrivande stund har data från årets undersökning ännu inte sammanställts. Dock är det helt klart att dödligheten bland årets provfiskar visar på dryga 50 procent, ett allt för högt värde för att kunna accepteras. Vätterundersökningarna har alltså två år i rad visat att kvalitén på smolten som sätts ut är minst sagt usel. Inget tyder på att Vänerläget skulle vara bättre då båda sjöarna förses med sättfisk från samma odlingar. Man kan med fog påstå att laxfisket i Vänern och Vättern är hotat. Där är vi nu.
Björn Blomqvist Sportfishing News www.outdoor.se/sportfishnews
Bookmark and Share

2009-11-25

Uppdatering Jullaxen 2009

Hej!
Efter noga övervägande har det beslutats att det är fullt på startlistan när det är 35. Alltså finns det en plats kvar, först till kvarn gäller. Vi blir 35 st startande team. Det har varit ett otroligt drag i år runt jullaxen. Jätte kul!!! Det kommer att finnas en reservlista att boka upp sig på, om intresse finns.
Hälsningar
Janne Atterlöf/ Team Fettfena
fettfena@hotmail.com

Team Fettfena/Falkon
Team Holen/Tallkotte
Team Whisky
Team Full Frys
Fiskeguiden i Värmland AB
Team No shit on the dragon
Team Svartå
Team Trooper/Kimma
Team Kingsize
Team Borgs Motor
Team Duo
Team Axelsson / BOFAB
Team Berras Berra Mård & Robban Andén
Team Vidarssafir
Team Hökens Trollingcharter
Team Rini
Team Sportfiske Akademin Forshaga
Team Sportfiske guide Patrik Lindström
Team Eka
Team Kilsviken
Team Arto
Team Mr cap/joto
Team Maja
Team Pike 2000 Örebro
Team Double Trouble
Team Rolls-Royce
Team Lersten
Team ABU-trolling
Team Gigant
Team gladiator
Team Vidars Degerfors
Team T.O.P.P
Team Gösan
Team JK

Sponsorer
Berras sportfiske Gävle/
Jaktia Örebro/
Vidars Fiske o. Kläder/
CWC /
VK finland/
Wildwater
Baggerud
Sporting Örebro
Bookmark and Share

2009-11-17

Ny MLiV vobbler


Läs mer om den här specialutgåvan från Strike Pro på Mer Lax i Vätterns hemsida
Bookmark and Share

2009-11-13

Vättern 20091112

Nu var det så länge sedan jag var ute på sjön och fiskade men igår lyckades jag komma iväg till Vättern och följa med i Johan Abelssons "lilla" kryssare. Nu vill man byta båt igen och jag försökte övertyga hemma igår kväll men de argumenten som jag la fram bet inte, förstår inte varför... Martin som var med igår är en gammal kompis som ibland kallas "jagtapparfiskmartin". Men igår var han på hugget och det blev en lyckad tur för han tappade bara en fisk. Vi fick gäng rödingar och en fin öring men laxen lyste med sin frånvaro. Laxen finns där ute men inte där vi var igår, jag vet för att det togs flera laxar från land.Martin drillar sin första rödingJohan tar det långa klivet ut för att håvaÄntligen lyckades Martin kroka en fisk och det här blev hans första röding.Sammanbiten fiskare med en fet blankröding som ska gravas till julbordet
Bookmark and Share

2009-11-12

Landfisket börjar komma igång.


Martin Magnusson fiskade idag med sin pappa och fick en silverfisk med sig hem. Martin såg även en annan landfiskare som fick en fin lax.
Bookmark and Share

Jul Laxen 2009

Inbjudningar
2009
Jul Laxen 2009! Nu är det dax för fjärde jullaxen.
Tidigare vinnare 2006 Borgs motor & 2007 pillopull & 2008 Sportfiske Akademin Forshaga
-Tid: lördagen 19 december/alternativ tävlingsdag om vindarna krånglar. Tävlingsledningen
avgör blir sön 20 decmber.
-Plats: Baggerud
-Kostnad: 350 kr/båt. Läggs i brevlådan vid bommen, märkt med teamnamn, Jullaxen 2009
samt ett mobilnummer
-OBS! Separat brevlåda för rampavgift!!!!
-Anmälan: pga stort intresse måste vi ha ett tak på ca 40 st båtar. Anmälan sker genom email
till fettfena@hotmail.com med team namn och kontaktperson samt mobilnr
-Tillåtet att tävla ensam
-FRI start på morgonen fiske fram till 15.00 då ska spöna vara uppe
-VHF radiotrafik sker på kanal 72 PR radio på kanal 10
-Invägning: 15.30 (vid många startande senareläggs ev. invägning, så att alla hinner få upp
båtarna)
-Fiskeregler för Vänern och STM gäller.
Tävlingsledning med ett antal teamrepresentanter (som sammankallas vid eventuella
diskussioner/problem).
-Det kommer att vara NOLL-tollerans på alkohol på sjön under tävlingen
TÄVLINGEN SKER PÅ EGET ANSVAR!
-Pris: Varje team får väga in max en st lax/öring Störst/tyngst lax eller öring vinner. Även
2:a, 3:e pris
Vinnaren kammar hem kontantpotten, minus 20 % som doneras till "Laxfond Vänern eller
Insättningen redovisas på ett antal bloggar Övriga priser återkommer jag om. Ej helt klart
med sponsorer ännu.
Övernattning på campen i Baggerud: Kontakta Ingemar Johansson 0551- 400 29./eller
Wildwater Bokningar tas emot av Wildwaterguiderna på telefon eller via mail
info@wildwater.se.
Det vore trevligt om så många som möjligt kom på fredagen. Käka lite, snacka fiske i goda
"konkurrenters" sällskap.. Vi utgår från eget ansvar och respekt för varandra!
Det finns ju som alla vet bara en ramp i Baggerud, och vi kommer att lysa upp med
marschaler och eld, för att underlätta upptagande och i sättande av båtarna.
Det vore önskvärt om ni som team kan rigga upp på planen uppe vid campingen
MVH janne atterlöf/team fettfena 0196117279/0768797900 /fettfena@hotmail.com
best regards Janne Atterlof
Bookmark and Share